Orang yang Berbahagia

by gumilangra

“Berbahagialah orang yang rendah hati dalam keadaan tidak kekurangan, yang merendah diri bukan dalam kemiskinan, menafkahkan harta yang dia kumpulkan tidak dengan jalan maksiyat, bergaul dengan ahli fikih dan hikmah, dan mengasihi orang-orang yang rendah dan miskin.

Berbahagialah bagi orang yang rendah diri dan baik pekerjaannya, bagus jiwanya, mulia perilakunya serta menghilangkan kejahatannya terhadap manusia.

Berbahagialah orang yang mengamalkan ilmunya, menafkahkan kelebihan dari hartanya dan mencegah berlebih-lebihan dalam berbicara.”

HR Tabrani fil Kabir 5/71 h.n 4615

Semoga kita menjadi orang-orang yang berbahagia…

…dengan sebaik-baik definisi kebahagiaan.

Advertisements